Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Pedagogia corporal de l'instrument Feldenkrais nivell 2

Objectiu:
Aprofundir en el coneixement i entendre millor la consciència com a eina prèctica a l'hora d'aprendre.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 15
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Treball d'experimentació amb el cos i la consciència corporal
- Crear les condicions necessàries per a l'aprenentatge