Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Pedagogia en grup en els ensenyaments musicals (model francès)

Objectiu:
Crear un espai on el professorat comparteixi i debati coneixements i mètodes d'ensenyament per a l'aplicació de les tècniques de pedagogia de grup en l'ensenyament musical
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- com constituir un grup i preparar una classe
- continguts
- recursos metodològics
- el joc
- Exercicis de pedagogia de grup comentats