Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Per una avaluació eficient

Objectiu:
- Dotar els/les participants de coneixements sobre la planificació, avaluació i millora de la qualitat., centrant-se sobretot en el marc, àmbits i mètodes d’aplicació de l’AVALUACIÓ
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Marc introductori de l’avaluació:
- L’objecte
- Funcions
- Fases
- Els àmbits d’aplicació
- Avaluació de dissenys
- Avaluació d’impacte/resultats
- Altres

- mètodes d’aplicació
- Quantitatius
- Qualitatius
- Combinats

OBSERVACIONS:
ADREÇAT PRINCIPALMENT AL PERSONAL DE LA GERÈNCIA I AMB PLACES LIMITADES
ALS INSTITUTS.