Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Planificació i gestió de projectes

Objectiu:
  • Conèixer els elements imprescindibles per al disseny i la planificació de qualsevol tipus, i aprofundir en les diferents tècniques de gestió i execució. Alhora s'utilitzaran les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procès a través dels programes informàtics existents.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
16.05.2013
06.06.2013
27.06.2013
Horari:
De 09.00 a 10.30 h (16 de maig de 2013)
De 09.00 a 14.00 h
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
23.05.2013
13.06.2013
04.07.2013
Horari:
De 09 a 10:30 h (23 de maig de 2013)
De 09 a 14 h (13 de juny i el 4 de juliol de 2013)
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
  • Planificar i gestionar un projecte o programa des del seu inici fins al seu tancament amb una correcta gestió administrativa, temporal i de recursos.
  • Planificar en detall les diferents fases i les activitats d`un projecte anticipant possibles obstacles.
  • Prioritzar les accions a realitzar desprès d`haver analitzat i valorat la importància, a partir de diferents criteris
Continguts:
  • La gestió de projectes en una organització pública.
  • La gestió administrativa d`un projecte.
  • Introducció a la gestió de projectes.
  • La gestió operativa d`un projecte.
  • La dinamització de l`equip durant la vida del projecte
Professorat:
Lluïsa Cortada i Marc Munill
Coordinació:
Alfons Ortega