Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Plans d`emergència

Objectiu:
  • Adquirir els coneixements bàsics per actuar davant d`una situació d`emergència en el treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Persones Discap. | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Autoaprenentatge
Modalitat: Virtual
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 2
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
08.04.2013
26.04.2013
Horari:
Lloc:
Entorn virtual d'aprenentatge
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
14.10.2013
15.11.2013
Horari:
Lloc:
Entorn virtual d'aprenentatge
Aj. Barcelona
Coordinació:
Xavi Vilà

Pendent de programar