Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Plecs i contractació

Objectiu:
- Generar un espai de coneixement i debat professional entorn el tema dels plecs i la contractació situant: - El marc normatiu de referència i criteris objectivables d’aplicació. - Marc d’intercanvi professional sobre la pràctica centrada en algun
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 3
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Pendents de definició final tot i que vinculats a temàtiques tals com:
- Els plecs: aspectes vinculats a la vessant jurídica versus vessant
tècnica.
- Aspectes jurídics llei de contractació pública.
- L’Obertura d’un expedient , el Plec administratiu...
- Contractació (menors, negociats, subvencions, convenis...) i l’ús
de l'aplicatiu SAP per aquests casos.
- L’actuació municipal en incidents ( tant la prevenció dels mateixos,
com l'actuació quan es produeixen

OBSERVACIONS:
DIRIGIT A TÈCNICS/QUES QUE TREBALLEN CONTRACTACIÓ I PLECS.
ADREÇAT PRINCIPALMENT AL PERSONAL DE LA GERÈNCIA I AMB PLACES LIMITADES
AL'IMSS.