Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Power Point: ús i noves tendències

Objectiu:
Aprendre les competències i habilitats del programa de presentacions Power Point.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 10
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Ús de les eines: color, tipus de text, fons, tractament d'imatges
- Creació d'una sèrie d'imatges, música i vídeo
- Conèixer Les diferents formes de presentació
- Proporcionalitat entre imatge i text