Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

PR Treball en equip

Objectiu:
- Cohesionar l'equip de treball. - Utilitzar estratègies per fomentar el treball en equip. - (Acabar d'omplir)
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 80
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Omplir
- Omplir