Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Preparació i seguiment de contractes per al personal tècnic de la Direcció de Serveis a les Persone

Objectiu:
Conèixer les eines necessàries per elaborar informes justificatius de contractació i plecs de prescripcions tècniques, i per fer-ne el seguiment.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 16
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- La preparació del contracte
Principis de la contractació pública
L'expedient de contractació
Necessitat i idoneïtat del contracte

- Qualificació dels contractes
Importància i conseqüències de la qualificació de contractes
Tipus de contractes segons l'objecte

- dades bàsiques del contracte
Objecte, termini i preu
Solvència i classificació
Criteris de valoració
Subcontractació i cessió
Modificació i pròrroga

- el Plec de Prescripcions Tècniques
Funcions
Contingut
Com fer un plec tècnic

- Execució i compliment dels contractes
Control d’execució. El responsable del contracte
Les garanties
Imposició de penalitats i resolució anticipada