Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Preparació per a una jubilació activa

Objectiu:
  • Donar resposta a la necessitat d`informació de les persones que es desvinculen de l`Organització per jubilació
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 5
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 4
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
18.01.2013
Horari:
de 9 a 14.30 h
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
15.03.2013
Horari:
de 9 a 14.30 h
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
25.10.2013
Horari:
de 9 a 14.30 h
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
13.12.2013
Horari:
de 9 a 14.30 h
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Donar resposta a la necessitat d`informació de les persones que es desvinculen de l`Organització, acompanyant-los en aquest procés i donant-los eines que els ajudin en la nova fase de les seves vides.
Continguts:
  • La jubilació: una nova etapa
  • Participació social
  • Promoció de la salut
  • Planificació econòmica familiar
Observacions:

Adreçat a les persones que ja han començat la tramitació de la seva jubilació.

Professorat:
Anna Forés. Carme Triadó. Ana Paré. Jordi Juncosa.
Coordinació:
Mercè Gomis