Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presa de decisions i generació d'alternatives

Objectiu:
  • Millorar la confiança i influència de les persones en la presa de decisions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
14.03.2013
21.03.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
05.11.2013
12.11.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
  • Conèixer el funcionament neurofisiològic de la presa de decisions.
  • Integrar situacions i casos reals d`enfocament sistèmic amb tècniques pràctiques de valor més decisional.
  • Millorar la confiança i influència de les persones en la presa de decisions.
Continguts:
  • La interpretació de la realitat

- Què significa prendre decisions?
- Sobre la millora de la realitat i la seva interpretació
- Variables de resultats en la presa de decisions: eficàcia,
eficiència i efectivitat
- Un passeig pel cervell
- La presa de decisions com a procés amb etapes i nivells

  • Anàlisi i valoració del risc

- Taxonomia de la presa de decisions
- Sota models de certitud, incertesa i risc
- Els enemics de la presa de decisions
- Prioritats i cost d'oportunitats

  • El meu equip i jo

- Les persones responsables de la presa de decisions
- El meu paper decisori
- Tècniques creatives i de suport per a la presa de decisions

  • El pas a l'excel·lència pràctica
Professorat:
Synergy Network
Coordinació:
Alfons Ortega