Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presentació de Projectes de la Biblioteca

Objectiu:
1. Adquirir els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic. 2. Aprendre a planificar en el temps qualsevol projecte o activitat. 3. Aprendre a portar u
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
1. Presentació. Introducció a la direcció de Projectes. Tasques.
Relacions entre tasques.
2. Planificació de tasques. Recursos d'un projecte.
3. Planificació i recursos. Resolució de conflictes de planificació.
Introducció al seguiment de projectes.
4. Seguiment de projectes. Multiples projectes. Fons de recursos.