Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presentacions efectives amb PowerPoint

Objectiu:
Aprofundir en les funcions avançades de Power Point per utilitzar-lo efectivament com a recurs en les presentacions en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Punts clau per a una bona presentació
- el text
- Els colors i Els contrastos
- Les imatges
- La creativitat: els efectes, el fons, les combinacions
- La visibilitat: focus, ubicacions i estructura de pantalles