Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presentacions efectives en PowerPoint

Objectiu:
  • Aprofundir en les funcions avançades de Power Point, per a la realització de presentacions efectives.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 4
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
08.10.2013
10.10.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, Aula informàtica
AFEDAP

Edició 2

Dates:
10.12.2013
12.12.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, Aula informàtica
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Aprofundir en les funcions avançades de Power Point, per a la realització de presentacions efectives.
Continguts:
  • Punts calu per a una bona presentació.
  • El text.
  • Els colors i els contrastos.
  • Les imatges.
  • Creativitat: els efectes, els fons, les combinacions.
  • Visibilitat: focus, ubicacions i estructura de pantalles.

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Meritxell Ruiz
Coordinació:
Mercè Gomis