Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presentacions efectives: transmetre idees clau

Objectiu:
  • Saber destriar la informació més rellevant per fer una presentació efectiva i eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre

Edició 1

Dates:
25.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Saber destriar la informació més rellevant per fer una presentació efectiva i eficaç.
Continguts:
  • La necessitat d'identificar i transmetre les idees clau.
  • La preparació d'una presentació efectiva.
  • Estratègies per destacar les idees clau.
  • Activitats pràctiques d'aplicació.
Professorat:
Carme Ledesma
Coordinació:
Mercè Gomis