Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presentacions efectives: transmetre idees clau

Objectiu:
Aprendre a destriar la informació més rellevant per fer una presentació oral o escrita efectiva.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- La necessitat d'identificar i transmetre les idees clau
- La preparació d'una presentació efectiva
- estratègies per destacar Les idees clau
- Activitats pràctiques d'aplicació