Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Prevenció Riscols Laborals a l'IMSS

Objectiu:
Dotar als professionals dels coneixements bàsics necessaris per a prevenir els riscos associats a la seva feina i per a respondre a possibles situacions d'emergència.
Metodologia: Autoaprenentatge
Participants per edició: 100
Durada (hores edició): 2
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
1.Prevenció de riscos laborals: definició, àmbits d'actuació, drets i
deures.

2.Política i organització preventiva a l'IMSSB

3.Riscos del lloc de treball i mesures preventives a adoptar

- Riscos generals
- Riscos associats a l'ús de l'ordinador
- Riscos Higiènics
- Riscos Psicosocials

4.Actuacions davant situacions d'emergència. El Pla d’Emergència.
Protocol de prevenció i gestió d’agressions al centre de treball..
Instrucció de seguretat i higiene en visites a domicilis. Mecanismes de
suport al professional.