Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Prevenció riscos nivell bàsic- Annex formació

Objectiu:
- Complementar la formaicó rebuda l'any 2014. - Conèixer la importància de la prevenció de riscos laborals com integrant de la gestió diàira en SPEIS - Conèxier riscos específics del lloc de treball d'SPEIS
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 5
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Gestió de la prevenció de riscols laobrals a l'Ajuntament de Barcelona
- El pla de Prevenció de l'Ajuntament de barcelona
- Tipus d'avaluacions de riscos laborals a SPEIS
- Riscos específics per llocs de treball a SPEIS
- Accidentalitat SPEIS