Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Primers auxilis

Objectiu:
  • Adquirir coneixements que permetin donar resposta eficaç, com a no sanitari, a les situacions d`emergència.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Organisme públic / Consorci:
Consorci d’educació
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 16