Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Primers auxilis

Objectiu:
Adquirir coneixements bàsics sobre primers auxilis.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 4
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
1- Concepte de primers auxilis. Importància dels primers auxilis.
Característiques dels primers auxilis.
2- Organització dels primers auxilis. Baules de la cadena de Socors.
P.A.S. Maletí de Primers Auxilis.
3- Formació bàsica. Transtorns de la conciència PCR: Suport Vital Bàsic
Hemorràgies.
4- Formació complementària. Urgències traumàtiques (Ferides, contusions,
fractures, luxacions i cremades). Urgències mèdiques (trstorns oculars,
psiconeurològics i