Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Projecte cos i moviment

Objectiu:
Proporcionar formació mitjançant el moviment i la dansa. Capacitar l'equip de les escoles bressol per a integrar l'activitat de cos i moviment al projecte curricular de l'escola.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- La veu com a mitjà d'expressió i comunicació (tessitura i volum
adequats)
- el domini del ritme corporal i La Utilització de petits instruments de
percussió
- Els elements de Les cançons populars i introduccó en el món dels
contes musicals
- La repiració i La relaxació com a hàbits corporals
- El component lúdic de l'activitat musical i la valoració del silenci