Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Projecte musical. Taller sonor

Objectiu:
Proporcionar formació musical bàsica. Capacitar l'equip educador de les escoles bressol per integrar l'activitat musical al projecte de l'escola.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre
Continguts:
- Motivació de l'infant (vessant psicomotriu i artística)
- Utilització d'eines com el joc i altres estructures artístiques
- La mobilitat corporal, els desplaçaments, els espais, jugar o ballar
amb elements diversos
- La introducció del balanceig, del galopar, del gir i de la relaxació