Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Propietat intel·lectual - Llicències Creative Commons

Objectiu:
Conèixer la legislació sobre propietat intel·lectual, les pautes d'actuació en matèria de drets d'autor i com treballar amb llicències Creative Commons.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Els Aspectes bàsics dels istema de propietat intel·lectual
- Els drets dels autors i Els altres titulars de drets
- La pràctica en Els serveis públics
- La difusió d'informació
- Les llicències Creative Commons