Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Psicoterapia breu i focal

Objectiu:
Apropament a la psicoteràpia breu des d'un enfocament del model dinàmic- relacional: teoria i clínica
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 28
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
1. La perspectiva psicodinàmica.
2. Estructura continente de l’atenció.
3. Perfiles e indicacions de la psicoteràpia breu.
4. Recursos terapèutics.