Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Qualificació dels contractes: contractes de serveis i de gestió de serveis públics

Objectiu:
 • Identificar els elements definidors del contracte de serveis i del contracte de gestió de serveis públics, segons els quals es podrà determinar la naturaleza jurídica d'un contracte i, en conseqüència, el seu règim juridic
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 8
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
28.11.2013
03.12.2013
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Aprofundir en les diferents possibilitats de qualificar determinats contractes que tenen objectius que poden encaixar en diverses tipologies contractuals.
 •  Valorar els avantatges i inconvenients de qualificar un contracte en una o altra tipificació, especialment en la gestió d'equipaments i els manteniments.
 • Continguts:

  Contracte de Serveis
  •    Quan es qualifica un contracte com de serveis: Característiques principals de l’objecte del contracte
  •    Conseqüències jurídiques i tècniques

  Contracte de Gestió de Serveis Públics
  •    Quan es qualifica un contracte com de gestió de serveis públics: Característiques principals de l’objecte del contracte
  •    Conseqüències jurídiques i tècniques

  Contracte Mixt Serveis- Gestió de Serveis Públics
  •    Quan es pot qualificar un contracte com a mixt de serveis i gestió de serveis públics.
  •    Conseqüències jurídiques i tècniques

  Contracte Administratiu Especial
  •    Quan es pot qualificar un contracte com administratiu especial: Requisits
  •    Conseqüències jurídiques i tècniques


  Professorat:
  Anna Ciutat
  Directora de Coordinació de Contractació Administrativa

  Coordinació:
  Alfons Ortega