Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Recursos i eines musicals 2.0

Objectiu:
Formació del professorat en la utilització deles eines 2.0 com a suport i recurs didàctic en els ensenyaments musicals.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8
Continguts:
- Ús de Les tecnologies de La informació i Comunicació en Els
ensenyaments musicals
- Treball pràctic sobre SMART MUSIC, software utilitzat per professors
de música com a suport per a desenvolupar les capacitats dels alumnes