Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció de continguts a les xarxes socials

Objectiu:
Aprendre a redactar correctament els continguts de les xarxes socials des del punt de vista corporatiu aplicant els recursos lingüístics i la terminologia propis del context per aconseguir una comunicació més eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- To i estil en la redacció a les xarxes socials: proximitat,
dinamisme, atracció, connectivitat i brevetat
- Criteris lingüístics: model de llengua, registre, puntuació,
traducció de noms, denominacions i topònims
- Convencions gràfiques: majúscules i minúscules, abreviacions,
tipografia i escriptura dels numerals
- terminologia i fraseologia de Les xarxes socials