Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció de continguts en les xarxes socials

Objectiu:
Aprendre a redactar correctament els continguts de les diferents xarxes socials i conèixer els recursos lingüístics que afavoreixen la comunicació eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- L’Administració en Les xarxes xarxes socials
- Recomanacions d'ús de les xarxes socials
- to i estil en La redacció en Les xarxes socials
- Blog, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, Slideshare i altres
- criteris lingüístics
- Convencions gràfiques
- terminologia i fraselogia de Les xarxes socials
- recursos de consulta lingüística a Internet