Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció de documents administratius

Objectiu:
- Aprendre a redactar els documents administratius més freqüents d’acord amb els criteris d’estil propis del llenguatge administratiu i des del punt de vista de la coherència, l’estructuració de les idees i l’adequació al tipus de text
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Els documents administratius més freqüents:

•La sol•licitud
•La carta
•L’ofici
•El certificat
•La citació
•La convocatòria de reunió i l’acta de reunió

- La terminologia i La fraseologia administratives
- Les Convencions gràfiques pròpies del llenguatge administratiu
- recursos de consulta lingüística que hi ha a Internet