Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció de respostes al ciutadà

Objectiu:
Conèixer els recursos lingüístics per millorar la redacció de les respostes adreçades a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- el to i l’estil de La redacció administrativa
- Estructura bàsica del missatge segons el canal de Comunicació
- Ús adequat de Les fórmules estereotipades
- recursos lingüístics per a La redacció eficaç
- errors lingüístics més freqüents
- recursos de consulta lingüística a Internet
- Exercicis pràctics