Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció d'informes de la Direcció Serveis Generals

Objectiu:
-Estructurar informes per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin amb claredat tota la informació necessària. -Estructurar continguts entenedors q
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 5
Continguts:
- L'esctructura bàsica dels informes, segons la tipologia.
- Disposició lògica de La informació.
- Fonts i indicadors disponibles i recol·lecció de dades.
- Elaboració d'esquemes i resums.
- Aspectes gràfics i gramaticals, d'acord amb la funcionalitat del
document.
- L'aplicació de les millores necessàries per obtenir informes
coherents.