Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció d'informes i resolucions

Objectiu:
- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 21
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
Mòdul 1: Continguts conceptuals
- Les Característiques del llenguatge administratiu
- L'estil dels textos administratius