Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció d'informes tècnics

Objectiu:
  • Conèixer les principals tècniques per compondre i redactar correctament informes tècnics.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 16
Calendari: 3r trimestre

Edició 1

Dates:
13.09.2013
18.09.2013
20.09.2013
25.09.2013
27.09.2013
04.10.2013
Horari:
De 09.00 a 13.00 h (el 13 de setembre i el 4 d'octubre).
La resta de dies de 09.00 a les 12.00 h
Lloc:
Espai 1. C/ València, 344, entresòl
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.
  • Procés de composició de textos i estructuració de l`informe.
  • Eficàcia comunicativa en la redacció d`informes.
Professorat:
Àgueda Vallès i Elizalde
Coordinació:
Marisa Clua. QVIE