Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Redacció d'informes tècnics en l'àmbit de la família i la infància

Objectiu:
- Aprendre a redactar correctament els diferents tipus d'informes de l'EAIA, des del punt de vista de la coherència, l'estructuració de les idees i l'adequació al llenguatge administratiu. - Conèixer la terminologia i la fraseologia pròpies de la redacc
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 14
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- L'informe tècnic de l'EAIA: estructura, característiques i tipologia.
- Criteris d'estil en la redacció administrativa.
- Tractaments personals i protocolaris.
- Ordre lògic de la frase.
- Nominalitzacions.
- Igualtat de gènere.
- Enumeracions.
- Connectors.
- Puntuació.
- Convencions gràfiques.
- Majúscules i minúscules.
- Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols.
- Puntuació.
- Escriptura dels nombres.
- Tipografia: rodona, cursiva, versaleta, negreta, cometes....
- Terminologia administrativa i de l'àmbit de la infància i la família.
Recursos de consulta lingüística a Internet.