Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Reforç i desenvolupament professional dels equips de treball

Objectiu:
- Implementar accions de desenvolupament professional com a reforç de treball d’habilitats tècniques adequades als equips de professionals i /o per perfils professionals en funció de les necessitats comunes que es detectin, tot reforçant la línia
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 8
Durada (hores edició): 6
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Els continguts s’adaptaran a La demanda de cada equip.
- el Reforç està previst a priori per donar suport a Aspectes molt
concrets vinculats a:
- Dinàmiques de treball,
- Suport a projectes concrets,
- Reforç d’alguna part concreta d’un projecte consultat ( definició,
execució, avaluació...) ,
- Elements de priorització de l’encàrrec i la tasca,
- Anàlisi i resolució de problemes,
- L’engranatge Públic – privat,
- Altres
OBSERVACIONS:
Equips de treball (amb tots els perfils inclosos) de la Gerència de
QVIE