Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Reglament d'aplicació de la Llei de jubilació

Objectiu:
  • Conèixer les novetats en l`aplicació de la Llei 27/2011 relativa a jubilació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Serveis Generals
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 70
Durada (hores edició): 2
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
09.05.2013
Horari:
de 11:30 a 13:30 h
Lloc:
Escar 1 Sala d'Actes
Aj. Barcelona
Objectius específics:
Conèixer les novetats en l'aplicació de la llei 27/2011 en matèria de jubilació.
Dominar els criteris d'aplicació des dels departaments de recursos humans de l'organització.
Professorat:
Rafael Laraña
Coordinació:
Mercè Gomis