Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Reptes i oportunitats de les noves tècnologies per la participació ciutadana

Objectiu:
  • Adquirir coneixements i habilitats per l`ús de les eines tecnològiques en l`àmbit de la participació ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
15.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
05.11.2013
12.11.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
C/ Escar, 1, 1a planta
AFEDAP

Edició 2

Dates:
07.11.2013
14.11.2013
21.11.2013
28.11.2013
05.12.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Av. Daigonal, 240, 5a planta
AFEDAP

Edició 3

Dates:
Horari:
Lloc:
Objectius específics:
  • Fer conèixer la importància i utilitat de l'aplicació de les noves tecnologies dins l'àmbit de la participació ciutadana
  • Desenvolupar unes habilitats bàsiques en l'ùs de les noves tecnologies i la seva aplicació en les iniciatives de participació
Continguts:
  • Sessió introductòria i d`anivellament.
  • De la web 1.0 a la web 2.0.
  • Principals conceptes de la web 2.0.
  • Construir i compartir text; buscar icompartir material gràfic; treball col·laboratiu; plataformes de xarxesssocials; seguiment(feeds i mètriques i mesurtes d`impacte).
  • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):desenvolupament i etapes; principals eines i aplicacions tecnològiques;aspectes jurídics elementals; formació en creació i ús d`algunes einesbàsiques.
  • Participació ciutadana i TIC: El debat sobre els efectes de les TIC enla participació; la vessant comunicativa de la participació; lús de lesTIC en els processos de participació a Catalunya; anàlisis d`algunes experiències internacionals.
Professorat:
Albert Padró-Solanet. Ismael Peña
Coordinació:
1a edició: Josep M. Elias
2a edició: Benjamí Montserrat