Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Resolució de dubtes del procediment administratiru (llicències)

Objectiu:
Conèixer les eines necessàries relacionades amb els diferents procediments de llicències que permetran la resolució de dubtes tècnics.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Definició de termes bàsics: persona interessada en l'expedient, dades
confidencials, representants autoritzats, al·legacions i recursos...
- Passos previs abans del registre: informes urbanístics, EAC...
- Peculiaritats de tramitació: desestimaments, renúncies, canvis de
nom...
- Caducitat, revocació
- Notificacions
- casos pràctics
- resolució de dubtes