Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Riscos d’exposició al soroll i vibracions

Objectiu:
  • Conèixer els riscos laborals i les mesures preventives en l`exposició al soroll i les vibracions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 1
Calendari: 3r trimestre