Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Secretariat de direcció

Objectiu:
 • Desenvolupar les habilitats i actituts més adequades en les funcions de secretariat de direcció. Conèixer les expectatives més freqüents de la funció directiva, les conductes més eficients i les tècniques d`ajuda en el dia a dia.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 15
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:03.12.2013
10.12.2013
17.12.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Consorci El Far
Carrer Escar, 6-8
Aj. Barcelona
Objectius específics:

 

 

 • Conèixer les claus de l’atenció personal i telefònica
 • Desenvolupar les habilitats necessàries per afrontar situacions de presa de decisions, delegació i resolució de conflictes, etc.

 

Continguts:
 •  Atenció al públic  

Atenció personal

Atenció telefònica

   Fases de la comunicació telefònica

   Elements de la comunicació telefònica

   L'escolta activa

 

 • Habilitats socioprofessionals

   

  La iniciativa, la responsabilitat, la flexibilitat

  La Motivació

  La delegació i la presa de decisions

  La Gestió positiva de conflictes

   

   

   

Coordinació:
Alfons Ortega