Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Seguretat en els desplaçaments

Objectiu:
Conèixer quines poden ser les causes d'un accident derivat d'aspectes relacionats amb la seguretat vial Conèixer els consells generals de comportament i coducta a tenir presents per prevenir aquesta tipologia d'accidents
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Virtual
Participants per edició: 70
Durada (hores edició): 4
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
Introducció als accidents "in itinere"i "en missió"
Accident al metro, al tren o a l'autocar
Desplaçaments amb bicicleta
Desplaçaments amb cotxe o motocicleta
Desplaçaments com a vianant
La persona: mecanismes de percepció i resposta
Condicions físiques de la persona
Condicions psíquiques de la persona
Altres condicions
El vehicle
La via