Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Seminari música per a nadons. Els ensenyaments musicals a l'etapa 0-3 anys

Objectiu:
Formar el professorat de música en els aspectes i coneixements específics de l'ensenyament musical en l'etapa 0-3 anys
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- La importància de La música en el Desenvolupament dels nadons
- Incidència en els aspectes emocionals, motors i cognitius
- Repertori, metodologia i veu
- recursos i estratègies metodològiques