Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Supervisió externa dels equips de CSS

Objectiu:
  • Crear un espai periòdic de creixement de l`equip professional on es pugui reflexionar sobre les diverses intervencions com a grup
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 40
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre