Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Suport a les unitats directives. Pla de constitució i reforç del rol directiu i de lideratge EAIA

Objectiu:
- Aprofundir en possibles línies de treball vinculades a la gestió de la complexitat per tal de donar suport a l’ equip directiu de l’EAIA fent èmfasi en la cohesió d’equip donada la fase inicial de creació d’aquest equip directiu.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 5
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- S’adequaran a La demanda plantejada i necessitat detectada. poder
tractar, entre d’altres:
-
relacions en els equips de treball.
-
dels actors claus i de les seves expectatives cap al nostre
servei).
-
– distanciament – plena consciència – gestió de les emocions...
-
elaboració d’un quadre de comandament.