Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Taller de primers auxilis per a nens i nadons

Objectiu:
Oferir una ajuda eficaç a lactants i infants en cas de situació d'emergència amb la màxima seguretat.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 6
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Socorrisme i salut
- Protocol pas
- Exploració de La víctima
- suport vital bàsic
- Obstrucció vies aèries
- Accidents comuns pediàtrics