Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Taller de suport bàsic i reanimació cardiopulmonar

Objectiu:
Conèixer com aplicar els procediments i les tècniques més adequats en autoprotecció i suport a l'assistència sanitària i a identificar i resoldre situacions d'urgència vital.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 6
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Socorrisme i salut
Què és la salut?
La prevenció de riscos
Què són els primers auxilis?
Àmbit legal

- Protocol pas
Seqüència de la primera actuació
Protocol de trucada als serveis d’urgència

- Exploració de La víctima
L'estat de la víctima
Exploració primària (o dels signes vitals)

- suport vital bàsic
Aturada respiratòria
Aturada cardíaca
Aturada cardiorespiratòria
RCP