Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Taller sobre el sistema de tràmits i procediments "ITACA"

Objectiu:
Sessió pràctica per aprofundir en el coneixement de l'estructura i les funcionalitats de cerca i consulta de l'aplicació de tràmits i procediments "ITACA".
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Reforç dels Conceptes bàsics del Sistema
- L'entorn de l'aplicació: funcionalitats i operativa
- opcions de Cerca