Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Taules dinàmiques (Excel)

Objectiu:
Conèixer les diferents taules dinàmiques del programa Excel i aprendre a crear-ne.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- concepte de taula dinàmica
- Taules dinàmiques de selecció
- Taules dinàmiques de càlculs %
- Taules dinàmiques de diferències
- Taules dinàmiques amb desplegable massiu i selectiu
- Taules dinàmiques d'agrupació
- Taules dinàmiques de camps calculats
- Exercici