Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

TCQ 2000

Objectiu:
Aprendre a definir i fer el seguiment dels principals paràmetres per a la validació d'una proposta d'obra.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Bancs de preus
- Creació de pressupostos
- Planifiació temporal d'una obra
- seguiment econòmic
- Comparació de pressupostos
- estudis de seguretat i salut
- gestió del Control de costos