Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Tècniques d'avaluació de l'activitat de serveis externalitzats

Objectiu:
Conèixer els aspectes que intervenen en l'externalització de serveis i les eines que permeten planificar accions de millora i incidir en la seva eficiència.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Principis i procediments d’avaluació
- Tècniques d'avaluació aplicables a les característiques del servei
- criteris per establir objectius i prioritats
- Elaboració d'informes de resultats i interpretació en base a raons
d'eficiència
- Prendre decisions basades en l'activitat avaluadora
- Disseny i elaboració d'un pla de millora contínua d'un servei